Pinoy, ngayon na! Bayan, tayo ay magkaisa at magtulungan!

Wigberto E. Tañada, FairTrade Lead Convenor

Magandang umaga sa inyong lahat !

I welcome all of you to this gathering of fair trade advocates, a gathering of all those who believe that the Philippines can and will catch up with the tiger economies and developed countries in Asia and the rest of the world –

IF only the rules of business, farming and competition are fair, just and equal for the Filipinos,

IF only our government leaders are truly committed to serve the national, not foreign interests,

IF only our government leaders, like those of our Asian neighbors, will channel their energies on preserving, strengthening and sustaining local industry, local agriculture and local jobs,

IF only our government leaders can summon the will to open up or protect industry and agriculture based on our level of development and in accordance with our own development priorities, similar to what China, India, Japan, the United States and other developed countries have been doing, and are continuing to do.

IF only our government leaders have the backbone to jail the smugglers, set up safeguards against foreign dumping and stop the predatory pricing by a foreign drug cartel hiding behind monopolistic patents,

IF only we can unite in the spirit of economic nationalism to re-build our agro- industrial base, to scale upward the wealth-creating value chain through purposive skills development, technology acquisition and national mobilization of savings and capacities,

IF only the same spirit of nationalism which led to the formation of this nation shall animate the social, economic and educational development work in our country so that they can unleash the genius, creativity, productivity and entrepreneurship of the Filipino, and

IF only, individually and collectively, we can give life to the principles of damayan-bayanihan-tangkilikan as we rebuild our economy and reclaim the future that is ours, today.

This, in brief, is what the Nationalist Development Agenda, which we are launching today, is all about. Inilulunsad po natin sa araw na ito ang NDA, ang isang Makabansang Agenda para sa Kaunlaran, isang Road Map para sa panibagong pagbabanyuhay ng ating ekonomiya at lipunan. At kasabay nito, muli nating pagpapasiyahan ang pagpapatuloy ng Alyansang ito.

Sa lima at kalahating taon ng ating pagkilos bilang isang Alyansa para sa Makatarungang Kalakalakan, nakita natin ang ugat ng maraming sakunang nagaganap sa ating bayan. Ang nagbabagsakang negosyo at industriya, ang nagbabagsakang kita sa pagsasaka, ang nawawalang mga trabaho at kawalan ng hanapbuhay ng maraming kababayan at mga idinudulot nitong hidwaan at kahirapan sa ating bayan ay pawang nakaugat sa mga lisyang patakaran sa kalakalan at sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Nakaugat ang mga ito sa pagkalimot at kapabayaan ng ating leaders, mga policy makers at economic technocrats na Pilipino at hindi dayuhan ang kanilang dapat unang itaguyod at pagsilbihan. Nakaugat din ang mga ito sa pagkalimot ng marami sa diwa ng nasyonalismong Pilipino na ibinandila ng ating mga bayani para mabuo ang ating Republika at tanghalin tayong pangalawa sa Hapon sa Asya ilang dekada na ang nakakaraan.

Sa pagtitipong ito, muli nating pinagpapasiyahan ang pagpapatuloy ng ating Alyansa. Subali’t nais nating ipagpatuloy ang Alyansa sa mas mataas na lebel.

Mas mataas na lebel sapagkat nakikibaka tayo para sa makatarungang kalakalakan batay sa perspektiba ng nasyonalismong Pilipino. Sa mga salpukan ng mga argumento sa World Trade Organization, sa Agreement on Agriculture, sa Non-Agriculture Market Access, sa General Agreement on Trade in Services, sa Intellectual Property Rights, sa ASEAN at sa mga namamayagpag na mga bilateral free trade agreements, kitang-kita natin kung papaano lumalahok ang ibang bayan sa usapin ng kalakalan na bitbit ang kanilang sariling mga development priorities. Kitang-kita natin kung papaano nila pinipigil ang pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa sarili nilang palengke habang itinutulak nila ang kanilang mga eksports. Kitang-kita natin kung papaano nila inaalagaan ang proteksyon sa teknolohiya sapagkat ang labanan sa 21st century ay labanan ng technology. Kitang-kita natin kung paano sila nagsasalita ukol sa free trade o malayang kalakalan pero pagdating sa gawa at sa praktika, iba ang kanilang galaw at pagkilos. Ang prayoridad nila ay kalakalan para sa sariling interes nila. Ito ang dahilan kung bakit bumagsak ang usapan sa Seattle sa Cancun at di matapus-tapos ang tinatawag na Doha Development Round.

Of course, we can not stop other nations in pursuing and promoting their own national interests and national priorities in the global market place. But it is absurd and bizarre that in our case, we allow other countries to take advantage of our own markets and exploit our own resources in a one-sided and unfair manner. We realize that this has happened because our own leaders are blinded by the neo-liberal thinking that opening up the economy automatically leads to growth, efficiency, investments and jobs. If this is so, we should be Asia’s leading economic performer, not China, India, Vietnam, or Japan and the Asian NICs earlier mentioned, all of which have carefully nurtured their own industry and agriculture even if they all say they are believers in free trade.

This is why, while we were busy engaging the government on the safety nets they have not delivered and challenging our officials to benchmark our tariffs and non-tariff measures with those of our neighbors, we, at the Alliance, were also busy brainstorming and drafting our own vision of development. We were formulating our own development blueprint.

Kaya hindi nila masasabing hanggang islogan lamang tayo. Maraming workshops, pananaliksik at conferences ang inubos ng ating NDA.
In fact, hindi pa tapos ang NDA. Marami pang humahabol na comments at dagdag. Lahat ito ay tinatanggap natin. Ang maliwanag lamang ay may panimulang pagkakaisa sa ating 5-point agenda, sa pangkalahatang balangkas o padron ng pag-unlad.

Sa totoo lang, malaki at marami pa tayong dapat agarang gawin. Walang kahulugan ang NDA kung ito ay mananatili lamang sa ating mesa at sa ating mga kaalyado. Dapat maging bahagi ng economic governance ng ating bayan ang 5-point agenda. Ito ay mangyayari lamang kung maikakampanya natin ang NDA sa buong sambayanan at tatanggapin ito ng pamahalaan. Dapat hamunin natin ang mga kandidato sa halalang ito, lalo na sa mga tumatakbo sa Senate at sa House kung kaya nilang isalin sa mga kongkretong patakaran ang ating mga panukala.

Sa ngayon, urong-sulong ang pamahalaan. Sa dialogue natin kay Pangulong Arroyo noon 2002 at 2003, nagkaroon ng kaunting re-calibration para sa isang libong tariff lines, subalit nakita natin kung ano ang ginawa sa usaping ito doon sa AFTA conference noong 2004. Noong 2006, nabigla tayo na may Japan-Philippine Economic Partnership Agreement na ang teksto ng draft ay hindi man lamang ipinakita sa bayan bago tinapos ang negosasyon. Ngayon, lumalabas na may mga kahinaan ang JPEPA. Bukod sa isyu ng kalakalakan ng toxic wastes, nariyan ang pagkilala sa factory ships ng Japan na maaaring pumatay sa ating fishing industry. Di rin maliwanag ang magiging kalagayan ng ating auto industry, petrochemical industry, cement industry at iba pang kung aalagwa ang JPEPA.

Sa, WTO, hirap na hirap ang Department of Agriculture at mga NGO, kasama na ang Fair Trade Alliance, sa pagtutulak sa prinsipyo ng special products at special safeguard mechanisms para maalagaan ang bigas, mais, gulay at iba pang mga sensitibo nating produkto. Subalit biglang lumabas ang balita na nais ng Tsina na sakupin ang higit pa sa isang milyong ektarya ng lupa para pagtaniman ng bio-fuel crops na kailangan nila. Paano na ang ating mga magsasaka na wala pang sariling lupa at ano ang magiging epekto nito sa pagtupad ng Agrarian Reform Law na magtatapos na sa darating na taon. Paano na ang sarili nating food security at sariling pangangailangan? Nasaan ang consistency ng ating mga patakaran at trade posture sa WTO at sa regional at bilateral agreements?

Clearly, we need to be vigilant at all times.

Dapat ding isalin ang NDA sa kongkretong kalagayan ng bawat industriya at sektor. Dahil dito, balak natin na magkaroon ng Industry at Sectoral road mapping sang-ayon sa development priorities ng bawat industry at sector. Kaya nakalinya na sa ating work program ang road mapping sa agriculture, sa garments and textiles, sa auto at auto parts, sa call centers at BPOs, sa mining at sa iba pang mahahalagang industriya.

Sabihin pa, habang nililiwanag natin ang ating pilosopiya at paninindigan sa mga usapin ng kalakalan at ekonomiya, dapat tayo sa Alyansa ay maging salamin din ng bagong kultura ng damayan, bayanihan at tangkilikan. Kaugnay nito, natutuwa ako na nabuo noong nakaraang taon, sa pangunguna ng Federation of Philippine Industry ni Ka Ito Carlos at ng mga labor affiliates ng Fair Trade Alliance, ang Employer-Labor Social Partnership on Decent Work, Productivity and Competitiveness. This is the most concrete demonstration of solidarity between and among cooperating sectors of the economy. We shall be witnessing today the induction of the officers of the Social Partnership Council. Sa pagkakaalam at paniniwala ko, marami silang nais gawin para mai-transform ang industriya at industrial relations sa ating bayan.

Nais ko ring banggitin na ang kultura ng damayan, bayanihan at tangkilikan ay balak nating palawakin sa buong kapuluan. Sa pamamagitan ng NEPA, PATAMABA at iba pang mga samahan, nais nating mamulaklak ang isang pambansang pagbibigkis ng mga maliliit na prodyuser sa bukid, sa bahay at sa palengke, kasama na ang mga konsumer at mga makabansang negosyante at industriya.

To put it simply, we are building a movement for a new economy, a new Philippines na kung saan may ispasyong umunlad ang bawat isang Pilipino batay sa makatarungan at progresibong mga patakaran sa kalakalan at kabuhayan.

Kaya, sa pagtatapos, nais kong tanungin kayo:

Nais ba ninyong magpatuloy ang Fair Trade Alliance? Kung Oo, mangyaring tumayo po ang may gusto.

Ikalawa, tinatanggap ba ninyo ang Nationalist Development Agenda bilang giya sa ating pag-unlad? Kung Oo, mangyaring tumayo po ang may gusto.

Ikatlo, handa ba kayong makiisa, makipag-damayan, bayanihan at tangkilikan para sa isang bagong ekonomiya? Kung Oo, mangyaring tumayo po ang may gusto.

Maraming salamat po!

PINOY, NGAYON NA!

BAYAN, TAYO AY MAGKAISA AT MAGTULUNGAN!

—————————

Speech delivered at the General Assembly of the Fair Trade Alliance (FairTrade) and launching of the Nationalist Development Agenda (NDA): Towards Growth and Sustainability, held at Club Filipino, Greenhills, San Juan, Metro Manila, February 19, 2007.


 1. hi… thankx po sa mga expailition niyo….

 2. explaine pooooo……
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


 • FairTrade in pictures

 • Recent Posts

 • Archives

 • Founded in 2001, the Fair Trade Alliance (FairTrade) of the Philippines is a broad multisectoral coalition of formal and informal labor, industry, agriculture, NGOs and youth pushing for trade and economic reforms.
 • FairTrade seeks to promote a job-full and progressive Philippine economy through: (1) the promotion of fair trade rules and active agro-industrial policies based on the existing development needs of the nation, (2) the development of a positive agro-industrial culture to foster innovation, hard work and solidarity between and among the productive sectors of Philippine society, and (3) the transformation of an economy debased and stunted by colonial mentality, unequal trade and neo-liberal dogma into a modern, sustainable and broad-based.
 • Fair Trade Alliance (FairTrade)
  3/f Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM) Headquarters
  #56 Mo. Ignacia cor. Dr. Lascano, Quezon City, The Philippines
  (+632) 372 49 91 to 92 local 30
  (+632) 372 39 24
  fta[at]fairtradealliance.org

  FairTradeWeb is powered by Wordpress, MediaMax, MediaFire, Yahoo!, FeedBurner and Flickr.

 • Subscribe in Bloglines


%d bloggers like this: