Ang Papel ng Kilusang Manggagawa sa Pakikibaka Laban sa Globalisasyon at para sa Makatarungan at Pantay na Kalakaran

Angelito R. Mendoza
CONVENOR GROUP MEMBER FOR LABOR

Dahil sa walang pakundangang globalisasyon, nagbabagsakan ang mga lokal na industriya na humahantong sa pagkawala ng di mabilang na trabaho ng mga manggagawa. Ang pagkawala ng mga trabaho ang nagpapalobo sa hukbo ng mga walang hanapbuhay na siya namang nagpapako kundi man nagpapaimpis sa halaga ng pasahod at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. Dagdag dito, ang ganitong malalang pagkawala ng trabaho ang siya ring nagpapahina sa unyonismo – pinipigilan nito ang paglago ng mga unyon at dinidisarmahan ang mga manggagawa sa paggamit ng welga’t iba pang anyo ng pandepensa.

Kaya’t sa ganang sarili nito, may sapat at mabigat na dahilan ang mga manggagawa para kamuhian at labanan ang globalisasyon at lumalahok sa kilusan para sa makatarungan at pantay na kalakalan.

Hindi lang ito, may mga dagdag at iba pang dahilan ang mga manggagawa para ibayong labanan ang walang pakundangang globalisasyon. Ito’y ang natural na simpatiya ng mga manggagawa sa kapwa anakpawis, ang mga magsasaka na bumabalikat din ng mga dagdag na pahirap dulot ng mga di makatarungang imposisyon ng pamahalaan na nakabatay sa walang habas na globalisasyon. At ang angking pagmamahal nito sa Inang Bayan na nasadlak sa kahirapan at kawalang asenso dahil sa mga di makatarungang patakaran sa kalakalan at ekonomiya ng mga nakaraan at kasalukuyang pamahalaan at sa pagkasunud-sunuran ng mga ito sa mga imposisyon ng IMF – WB at dayuhang interest.

Sa ganitong kalagayan, hindi lang tumpak, kinakailangan, at obligado ang mga manggagawa na depensahan ang sarili nito. Higit dito, sagradong tungkulin nito na buuin at pamunuan ang puwersa at pakikibaka ng mga anak-pawis laban sa globalisasyon.

Sa paglahok ng kilusang manggagawa sa pakikibaka para sa pantay at makatarungang kalakalan, ano ang magiging papel ng kilusang manggagawa dito?

Batay sa malaking bilang nito, estratehikong lugar sa produksyon at ekonomiya, at mahabang tradisyon ng militansya, ang kilusang manggagawa ay nasa pinakamainam na pwesto para gampanan ang mga sumusunod na papel:

 1. Kasama ng ibang anak-pawis, magsilbing matibay na gulugod ng kilusan para sa pantay at makatarungang kalakalan;
 2. Paunlarin at pataasin ang antas ng militanteng pakikibaka di lamang ng mga anak-pawis kundi ng buong kilusan laban sa walang pakundangang globalisasyon;
 3. Paunlarin ang inisyatiba’t kakayahan sa sariling aksyon ng mga manggagawa’t anak-pawis; at
 4. Sa tamang mga panahon, pakawalan ang mga maririing dagok na mapagpasiyang magpapahina’t makapagdidiskaril sa rehimen ng walang habas na globalisasyon sa bansa.

May halimbawa’t huwaran na ang ganitong papel ng kilusang manggagawa. Ito’y buong puwersa’t ningning na pinamalas ng magigiting ng mga manggagawa sa Bolivia ilang buwan lang ang nakalipas.

Sa paglaban sa mga di makatarungang ‘privatization’ at patakaran sa kalakalan ng pamahalaang Bolivia, nagwelga ang mga manggagawa kasama ang mga katutubong magsasaka at pinaralisa nila ang buong kapitolyo ng La Paz sa pamamagitan nang pagblokeo sa lahat ng mga daanang papasok at palabas nito. Matapos ang isang buwang matagumpay na blokeo at pagkaparalisa sa kapitolyo, nagpwersang  magresign si Presidente Carlos Mesa ng Bolivia noong ika-10 ng Hunyo 2005, na hinalinhan ng Chief Justice na nag-anunsyo ng bagong halalan para sa panguluhan sa malapit na hinaharap.

Sa pangyayaring ito, walang pasubaling pinabuway at pinarupok ng mga manggagawa’t magsasaka sa BOLIVIA ang pinakapundasyon ng rehimen ng globalisasyon sa bansang ito. Ito’y magsisilbing makapangyarihang inspirasyon sa pakikibaka ng mga manggagawa’t magsasaka laban sa globalisasyon sa ibang panig ng daigdig.

Ang kahanga-hangang karanansang ito sa BOLIVIA ay di kailanman magiging una’t huli hangga’t ang halimaw na globalisasyon ay patuloy na naninibasib sa sambayanan ng umuunlad na mga bansa ng sandaigdigan.

———————

Talumpating inihanda at binigkas ng may akda sa asembliya ng pagtatatag ng FARMERS and Labor Alliance for Murcia Empowerment (FLAME) noong ika 14 ng Agosto 2005, sa Murcia, Negros Occidental.

Advertisements

 1. gina

  sa aking pananaw marami ang nakakranas ng matinding sakripisyo sa mundong ito”exploitation” o discrimination…Maliban dito,,,ako man ay nakakaranas ng ganitong karanasan mahirap makibaka sa mundong ang laging laman ay ang pagkakabalangkas ng katauhan…di ba?
  maari ba akong makakuha ng kasagutand ito?salamat at more power….

 2. maramba

  anong benepisyo ang makukuha namin bilng isang labor union member
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


 • FairTrade in pictures

 • Recent Posts

 • Archives

 • Founded in 2001, the Fair Trade Alliance (FairTrade) of the Philippines is a broad multisectoral coalition of formal and informal labor, industry, agriculture, NGOs and youth pushing for trade and economic reforms.
 • FairTrade seeks to promote a job-full and progressive Philippine economy through: (1) the promotion of fair trade rules and active agro-industrial policies based on the existing development needs of the nation, (2) the development of a positive agro-industrial culture to foster innovation, hard work and solidarity between and among the productive sectors of Philippine society, and (3) the transformation of an economy debased and stunted by colonial mentality, unequal trade and neo-liberal dogma into a modern, sustainable and broad-based.
 • Fair Trade Alliance (FairTrade)
  3/f Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM) Headquarters
  #56 Mo. Ignacia cor. Dr. Lascano, Quezon City, The Philippines
  (+632) 372 49 91 to 92 local 30
  (+632) 372 39 24
  fta[at]fairtradealliance.org

  FairTradeWeb is powered by Wordpress, MediaMax, MediaFire, Yahoo!, FeedBurner and Flickr.

 • Subscribe in Bloglines


%d bloggers like this: